Институтът по Човешки фактор обединява специалисти с дългогодишен опит в авиационната психология - оценяване, тренинги и обучения, консултиране и научно практични разработки в областта на организационната, социалната и инженерна психология.

  • тренинг на страх от летене
  • Кризисна интервенция след травматични събития
  • Обучения на специалисти за оказване на Спешна психологическа помощ при критични събития
  • Курсове по Човешки фактор съобразно спецификата на дадената организация
  • Оценка на качествата на кандидати за професии със специфични изисквания
  • Специализирани психологически одити на служители

Уникалният ни опит във високо специализираната сфера на авиацията, където изискванията и правилата са строго поставени и свързани с човешкия живот, ни даде възможност да го прилагаме в други сфери от стопанския живот.

Елена Пенчева

Нашият екип

Десислава Георгиева, авиационен психолог

Десислава Георгиева Позиция

Магистър по социална и политическа психология. Повече от 10 г . работи като авиационен психолог...

Елена Пенчева, авиационен психолог

Елена Пенчева Позиция

Магистър по психология, с над 24 години стаж като научен сътрудник авиационен психолог в Лаборатория...