Услуги

Тренинг Страх от летене

Тази тренинг ще Ви помогне да промените отношението си към авиацията и ще Ви накара да се чувствате по-сигурни на борда на самолета

Безопасност

Управлението на човешките фактори, безопасността и предотвратяването на човешки грешки се основават на доброто познаване на човешката природа и непрекъснатото трениране на уменията за адаптация в динамична среда.

Психо-Социална Подкрепа

Преживяването на едно събитие, като критично е много личен процес, който може да бъде подкрепен от навременно и компетентно оказана спешна психологическа помощ.

Управление на стреса

Качеството на професионалния и личния живот е баланс между правилния избор на професия, позитивната връзка работодател – изпълнител и резултатното управление на стреса.