Участие на Десислава Георгиева в Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми 2018 на тема „АГРЕСИЯ-ХУМАННОСТ-КИНО”.

Представената лекция на тема "Насилие и кризи" даде старт на оживена дискусия и нови ценни приятелства!


Участие на Десислава Георгиева в Международния фестивал на червенокръстки и здравни филми 2018 на тема „АГРЕСИЯ-ХУМАННОСТ-КИНО”.