Психо-Социална Подкрепа

Какво е Психо-Социална Подкрепа?

Психо-социална подкрепа е комплексен психологически подход насочен към подкрепа на хора преживяващи остър емоционален дистрес при критично събитие - природни бедствия, производствени аварии, катастрофи и терористични актове и др.”/ ПСП/.

 • 86 % от хората преживели критично събитие изпитват негативни когнитивни, физически и емоционални симптоми до 24 ч. след събитието.
 • 22% продължават да изпитват тези симптоми в продължение на 6 месеца до 1 година
 • 4% развиват психични, соматични заболяванияили зависимости

Психо-социална подкрепа е активна, краткосрочна помощ и не заменя психотренингта.

Ползи

 • Снижава влиянието на острия стрес, непосредствено след критичното събитие
 • Подобрява физическото и психическо здраве
 • Предотвратява развитието на заболявания
 • Максимално бързо възстановява нормалния начин на живот
 • Положителен икономически ефект, чрез бързото възстановяване и връщане на работа на засегнатите

Към кого е насочена

Хора преживели критични събития: оцелели, близките и колегите им, както и всички засегнати– участници в аварийно-спасителните мероприятия, военните подразделения, организациите - частни или държавни, училищата и общностите.

Кой може да осъществява ПСП

Прилага се от специално обучени професионалисти, организирани в групи и изисква строга организация за действие при критично събитие.

Специалистите спазват стандартите за добра практика и етичния кодекс на Дружество на психолозите в България.

Нашият екип

Екипът работи в сътрудничество с Дружество на Психолозите в България, Министерството на образованието и науката, Агенцията за закрила на детето, Столична община, община Перник и организации в областта на авиацията.Обучили сме редица специалисти по СПП и подкрепящи колеги.

Дейности в областта на ПСП

 • Обучение на специалисти по ПСП по програма одобрена от Дружестнво на психолозите в българия
 • Оказване на ПСП след преживяно критично събитие – индивидуално и работа с групи.
 • Провеждане на супервизии на специалисти
 • Разработване на програми за изграждане на система за Психо-Социална Подкрепа в сфери с висок риск от критични събития.