Управление на стреса

Какво е Управление на стреса?

Съвременния живот е все по-динамичен, свързан с бързи темпове на развитие ипромени, нараства информационната натовареност и ежедневието ни е изпълнено с остри конфликтни ситуации от различен характер. Стресът е състояние или усещане, което човек възприема  като “търсения превишаващи личните и социални ресурси, които човек може да мобилизира”. Настъпва при бързо и изненадващо събитие или преживяване, което води до загуба на социално равновесие, чувство на страх, малоценност и безпомощност. Увеличават се стресовите фактори в работата и работната среда, което пряко се отразява на безопасността в работата и здравето. Установено е че 90% от заболяванията се дължат на психичен стрес и са довели до 85% от общата загуба на работни дни. На нашите тренинги ще овладеете ефективни и лесни стратегии за справяне с провокациите на всекидневието, ще научите как да разработите собствени програми за справяне и управление на стреса.

В нашите тренинги можете да разберете:

  • Какво представлява стреса?
  • Само негативен ли е?
  • Как да разберем, че сме в стрес?
  • Как въздейства стреса на нашето тяло?
  • От какво зависи устойчивостта ни на стрес?
  • Какво е личното ви ниво на стрес?
  • Какво ни кара да се чувстваме напрегнати и уморени?
  • Какво представлява “burn out”?
  • Какво можем да направим, за да намалим негативното влияние на стреса?